پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی وتوسعه استان خوزستان برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خوزستان :پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی وتوسعه استان به ریاست آقای خلیلیان استاندار خوزستان و دبیری مهرداد نیکو رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان با 2 دستور

۱۲ مرداد ۱۴۰۱ - 3:15 ب.ظ ادامه مطلب

سومین جلسه کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری استان خوزستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خوزستان:سومین جلسه کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری با 2دستور کار 1-گزارش نظارت برطرح های قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری از محل صندوق توسعه ملی2-گزارش عملکردپرداخت

۱۰ مرداد ۱۴۰۱ - 12:58 ب.ظ ادامه مطلب

اولین نشست خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خوزستان:اولین نشست خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان مورخ9مردادماه 1401 با موضوع شعار سال(سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین) با حضور مهرداد نیکو رییس سازمان مدیریت وبرنامه

۹ مرداد ۱۴۰۱ - 10:08 ب.ظ ادامه مطلب

پر بازدید‌ترین اخبار

اطلاعیه‌ها

معاونت‌ها

دسترسی سریع

جلسه کمیته بهره وری استان خوزستان - چهارشنبه 99/09/05 ساعت 9:00

اولین جلسه گروه کاری کاربران نقشه اطلاعات مکانی استان - سه شنبه 99/09/11 ساعت 10:30

دوره آموزشی آشنایی با قوانین سازمان بازرسی (ویژه شرکت عمران شهرجدید شیرین شهر) چهارشنبه 1399/08/21 ساعت 13:00

دوره آموزشی نظام سیاسی اسلام بر مبنای ولایت فقیه چهارشنبه 1399/08/21ساعت 11:00

دوره آموزشی بنیان مدیریت امنیت اطلاعات – (بما)- چهارشنبه 1399/08/07 ساعت 12:00

دوره آموزشی نظام مدیریت اسلامی (ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان)- سه شننه 1399/08/06 ساعت 12:00

وبینار آموزشی آمار - شنبه 1399/08/03ساعت 10:00

دوره آموزشی روش ها و فنون آموزشی ( تدریس ) شنبه 1399/08/03 ساعت 8:30

تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران

شیوه نامه شورای راهبری مسئولیت های اجتماعی شرکت ها در استان خوزستان

اصلاحيه شرایط عمومی پیمان 98

پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور- بخشنامه اول 95

پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور- بخشنامه دوم 97

دستورالعمل اجرایی ماده 56 قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

آیین نامه تضمین معاملات دولتی - تصویب نامه شماره 123420 / ت 50659 هـ - 94/09/22

دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات مربوط به آنها

ابلاغیه ماده23

دستورالعمل موضوع ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقدمات مالی دولت(2) مصوب 1393 مجلس شورای اسلامی

ضوابط امانی سال 1395

ظرفیت اشخاص حقیقی 96

بخشنامه سرجمع سال 1396

تجزیه بها سال 1396

دستورالعمل تهیه و تصویب ردیف های ستاره دار

دستورالعمل تهیه و تصویب فهرست بهای کارهای خاص

دستورالعمل خدمات نظارت 96

ضریب افزایش وزنی 96

دستورالعمل اجرایی ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393

بخشنامه ثبت اطلاعات قراردادها 580492

دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و اماده بهره برداری به بخش غیردولتی مورخ 96/05/25

دستورالعمل اعتبارسنجی و تعیین صلاحیت مراکز و موسسات آموزشی

ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۸

قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390)

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 80/11/27

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 - مصوب 93/12/04

قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات 94/04/31

قانون مدیریت خدمات کشوری

ممیزی استقرار میز خدمت و ارزیابی اجرای دستورالعمل آن- پیوست 1

دریافت فایل

ممیزی استقرار میز خدمت و ارزیابی اجرای دستورالعمل آن- پیوست 2

دریافت فایل

ممیزی استقرار میز خدمت و ارزیابی اجرای دستورالعمل آن- پیوست 3

دریافت فایل

فراخوان عناوین پژوهشی مرحله دوم سال1400

فراخوان عناوین پژوهشی سال 1400

فراخوان عناوین پژوهشی سال 1399

فراخوان عناوین پژوهشی سال 1398

پروژه های پژوهشی سال 1397

فراخوان جهت تدریس در زمینه فنی

فرم تعهدنامه مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و پرسنل امتیازآور سازمان برنامه و بودجه خوزستان

گردش کار پرونده های تشخیص صلاحیت (رتبه بندی) پیمانکاران

بخشنامه ثبت اطلاعات قراردادها 580492

فراخوان پذیرش مشمول وظیفه سال 1398

عملکرد معاونت توسعه و برنامه ریزی در سال 1400

خلاصه عملکرد معاونت آمار و اطلاعات در سال 1400

گزارش عملکرد گروه توسعه مدیریت در سال 1400

گزارش عملکرد گروه توسعه منابع انسانی در سال 1400

گزارش عملکرد گروه آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری در سال 1400

خلاصه فرایند ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی سال 1397

سالنامه آماری 1397 استان خوزستان

کارگروه توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی استان خوزستان سال 1398

سامانه‌های مرتبط با سازمان - خدمات الکترونیک

مدیریت آموزش و پژوهش

آرشیو

دومین جلسه کارگروه آموزش،پژوهش،فناوری و نوآوری استان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خوزستان: دومین جلسه کارگروه آموزش،پژوهش،فناوری و نوآوری به ریاست آقای موالی زاده معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار و دبیری قاسم صنگوری سواری مدیر مرکز آموزش

۱۱ خرداد ۱۴۰۱ - 10:16 ب.ظ

مدیریت توسعه منابع انسانی

آرشیو

اولین جلسه کمیته بهره وری استان خوزستان با حضور وبیناری خانم پهلوانی رئیس سازمان ملی بهره روی ایران امروز5 آذرماه 1399 برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان، اولین جلسه کمیته بهره وری استان با حضور آقای دکتر شریعتی استاندار خوزستان،آقای حاجتی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و حضور وبیناری

۵ آذر ۱۳۹۹ - 11:50 ب.ظ