مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

شرح وظایف :
قاسم صنگوری سواری ( مدیر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری )

شرح وظایف :

وظایف واحد آموزش و توانمند سازی:

 1. برنامه ریزی جهت اجرای سیاست ها، خط مشی‌ها و برنامه‌های مصوب آموزشی، مدیریتی، شغلی و عمومی
 2. ابلاغ سیاست‌های آموزشی جهت تنظیم برنامه‌های سالانه آموزشی
 3. هدایت فرایند احصاء نیازهای آموزشی و طراحی دوره‌های آموزشی بر اساس آن
 4. نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها، ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب در زمینه‌های آموزشی
 5. طراحی و تدوین نظامنامه کمیته تحقیقات و پژوهش‌های توسعه سازمان و انجام وظایف دبیرخانه ای این کمیته
 6. تهیه و تدارک امکانات و تجهیزات مورد نیاز جهت برگزاری سمینارها و دوره‌های آموزشی مصوب
 7. نظارت بر فعاليت‏هاي آموزشي دستگاه‏هاي اجرايي و اخذ بازخورد از عملكرد دوره‌های آموزشی
 8. مطالعه و بررسي نيازهاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان و مديران دستگاه­هاي دولتي و عمومي مستقر در استان (مطابق نيازهاي استان) و پيشنهاد جهت تصويب و اجراي آنها پس از ابلاغ توسط رئيس سازمان مديريت و برنامه ­ريزي استان
 9. استفاده از منابع و ظرفيت‏هاي درون و برون سازماني در تعيين و تأمين خدمات آموزشي
 10. آماده‌سازي‌ كارمندان‌ دولت‌ از بعد دانش، مهارت و شايستگي‏ شغلي براي ارتقاء به رده‏ هاي شغلي بالاتر

 

 

وظایف واحد پژوهش و آینده نگری:

 1. راهبری ، برنامه ریزی جهت اجرای سیاست ها، خط مشی‌ها و برنامه‌های مصوب پژوهشی مطابق سیاست‌های شورای پژوهش داخلی سازمان
 2. تسهیل فرایند نیازسنجی برای تدوین عناوین پژوهشی استان
 3. احصاء نیازهای پژوهشی در استان از طریق جلب همکاری مراکز و موسسات پژوهشی
 4. شناسایی نیازهای پژوهشی خاص استانی با هماهنگی کلیه معاونت‌ها در حوزه‌های مدیریت و برنامه ریزی
 5. مشارکت در انجام امور دبیرخانه ای شورای پژوهش و فن آوری استان
 6. نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها، دستورالعمل‌ها و برنامه‌های مصوب در زمینه‌های پژوهشی
 7. تعیین ساز و کارهای نحوه همکاری موسسات، مراکز و پژوهشگران در اجرای پروژه‌های استان در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی
 8. همكاري با مركز آموزش مدیریت دولتی
 9. پیگیری تخصیص اعتبارات یک درصد پژوهشی موضوع بند 56 قانون الحاق
 10. ارائه نتايج پژوهش انجام شده استانی به سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها به منظور استفاده از نتايج پژوهش­ها.
 11. نظارت بر انجام طرح های پژوهشی و ارزیابی پژوهشی دستگاه های اجرایی استان
 12. پیگیری امور مربوط به دبیرخانه و دبیر اجرایی برگزاری هفته پژوهش، فناوری و نوآوری استان

راه‌های ارتباطی با معاونت

تلفن: 33334013

فکس: 33910996

info [at] mpo-kz.ir

اداره کل بهزیستی استان خوزستان

اداره کل امور مالیاتی

  

اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر

اداره کل دامپزشکی استان خوزستان

اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای

فایل‌های مورد نیاز خود را از اینجا دانلود کنید

منابع آزمون غیر حضوری بهمن و اسفند 1400

منابع آزمون اداره کل امور مالیاتی

منابع آزمون‌های غیر حضوری آذر و دی 1400

منابع آزمون‌های غیر حضوری مهر و آبان 1400

راهنمای ثبت نام آزمون های غیر حضوری شهریور ماه 1400

منابع آزمون‌های غیر حضوری تیرماه 1400

منابع آزمون‌های غیر حضوری مردادماه 1400

منابع آزمون‌های غیر حضوری شهریورماه 1400

راهنمای تدوین درسنامه

منابع آزمون غیر حضوری دوره های بهبود مدیریت زمستان 99

منابع و درس نامه های دوره توجیهی بدو خدمت کارکنان

منبع دوره غیرحضوری مدیریت برمبنای هدف-ویژه امور بانوان استانداری -تاریخ آزمون 99/11/8

فرم های مورد نیاز تایید صلاحیت مدرسین

دوره هاو منابع غیر حضوری بهبود مدیریت پاییز 1399

منابع دوره های غیرحضوری نیمسال دوم سال 1399

تقویم آموزشی استان خوزستان سال 1400

فرم ثبت نام فردی دوره آموزشی

فرم ثبت نام گروهی دوره آموزشی

لیست حضور و غیاب دوره

ارزیابی فراگیران از دوره آموزشی

فرم‌های اثربخشی آموزشی

فرم‌های ارزیابی عملکرد آموزشی دستگاه های اجرایی

اصلاحیه نظام آموزش کارکنان و مدیران

بخشنامه ارزیابی شایستگی مدیران

دستورالعمل تایید صلاحیت مدرسین

دستورالعمل جدید ” اعتبارسنجی و تعیین صلاحیت مراکز و موسسات آموزشی"

فهرست شرکت‌ها و موسسات تایید صلاحیت شده در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان