مدیریت اداری مالی و پشتیبانی

مدیریت اداری، مالی و پشتیبانی

راه‌های ارتباطی با معاونت

…..

تلفن:06133129304

info [at] mpo-kz.ir

فایل ها و سامانه های مرتبط

فایل شماره یک

اخبار مدیریت

[posts grid_columns=”2″ limit=”4″ offset=”0″ hide_content=”yes” content_length=”40″ hide_readmore=”yes” thumbnail_size=”800×450″]
[posts layout=”list” grid_columns=”2″ limit=”4″ offset=”4″ icon=”post-date” hide_content=”yes” content_length=”40″ hide_readmore=”yes”]