جمعه, ۳۰ شهریور , ۱۳۹۷

مدیریت نظام فنی و اجرایی

مدیریت : مهندس سعید سمیع 

 • رئیس گروه امور پیمانکاران و مشاوران : مهندس ابراهیم بزرگمهریان

 • رئیس گروه نظارت : مهندس سعادت

 

شرح وظایف مدیریت نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه شورای فنی استان :

 • اجرای نظام فنی و اجرایی استان در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور
 • همکاری در تهیه و انجام اقدامات لازم برای ترویج بکارگیری ضوابط و استانداردها و معیارهای فنی
 • بررسی و تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی و ارزشیابی پیمانکاران، مشاوران و کارشناسان استان
 • انجام اقدامات لازم برای ارتقاء و تقویت ظرفیت کمی و کیفی پیمانکاران و شرکت‌های پیمانکاری استان
 • تهیه قیمت‌های پایه استانی و ضرایب منطقه‌ای با توجه به شرایط منطقه و پیشنهاد به مراجع ذی‌ربط برای بررسی و تصمیم‌گیری
 • ایجاد بانک اطلاعاتی و مستندسازی تجربیات فنی و اجرایی
 • انجام امور دبیرخانه‌ای شورای فنی استان
 • همکاری با گروه‌های معاونت هماهنگی برنامه و بودجه درخصوص نظارت و ارزیابی طرح‌ها و رعایت چارچوب‌های نظام نظارت
 • انجام نظارت‌های تفصیلی از طرح‌ها و پروژه‌های ملی و استانی و تهیه گزارشات نظارتی برای ارائه به مراجع ذیربط