مدیریت نظام فنی و اجرایی

مدیریت نظام فنی و اجرائی

راه‌های ارتباطی با معاونت

مدیر محترم جناب آقای محمد سعید سمیع

تلفن:0613319204

info @ mpo-kz.ir

فایل ها و سامانه های مرتبط

اخبار مدیریت

[posts grid_columns=”2″ limit=”4″ offset=”0″ hide_content=”yes” content_length=”40″ hide_readmore=”yes” thumbnail_size=”800×450″ category=”fani”]
[posts layout=”list” grid_columns=”2″ limit=”4″ offset=”4″ icon=”post-date” hide_content=”yes” content_length=”40″ hide_readmore=”yes” category=”fani”]