سه شنبه, ۴ اردیبهشت , ۱۳۹۷

مدیریت نظام فنی و اجرایی

مدیریت نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه شورای فنی استان :

  • اجرای نظام فنی و اجرایی استان در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور
  • همکاری در تهیه و انجام اقدامات لازم برای ترویج بکارگیری ضوابط و استانداردها و معیارهای فنی
  • بررسی و تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی و ارزشیابی پیمانکاران، مشاوران و کارشناسان استان
  • انجام اقدامات لازم برای ارتقاء و تقویت ظرفیت کمی و کیفی پیمانکاران و شرکت‌های پیمانکاری استان
  • تهیه قیمت‌های پایه استانی و ضرایب منطقه‌ای با توجه به شرایط منطقه و پیشنهاد به مراجع ذی‌ربط برای بررسی و تصمیم‌گیری
  • ایجاد بانک اطلاعاتی و مستندسازی تجربیات فنی و اجرایی
  • انجام امور دبیرخانه‌ای شورای فنی استان
  • همکاری با گروه‌های معاونت هماهنگی برنامه و بودجه درخصوص نظارت و ارزیابی طرح‌ها و رعایت چارچوب‌های نظام نظارت
  • انجام نظارت‌های تفصیلی از طرح‌ها و پروژه‌های ملی و استانی و تهیه گزارشات نظارتی برای ارائه به مراجع ذیربط