معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

معاونت بودجه

راه‌های ارتباطی با معاونت

معاون محترم سرکار خانم کفایت هاشمی

تلفن:_
فکس:_

info [at] mpo-kz.ir

فایل ها و سامانه های مرتبط

اخبار مدیریت

[posts grid_columns=”2″ limit=”4″ offset=”0″ hide_content=”yes” content_length=”40″ hide_readmore=”yes” thumbnail_size=”800×450″ category=”budget”]
[posts layout=”list” grid_columns=”2″ limit=”4″ offset=”4″ icon=”post-date” hide_content=”yes” content_length=”40″ hide_readmore=”yes” category=”budget”]