معاونت آمار و اطلاعات

معاونت آمار و اطلاعات

راه‌های ارتباطی با معاونت

معاون محترم جناب آقای داود آقایی


تلفن دفتر معاونت : 06133129350

تلفن آمارهای ثبتی و فرابری داده های آماری : 06133129319

تلفن حساب های منطقه ای : 06133129310

فایل ها و سامانه های مرتبط

نرم افزار اندروید سالنامه آماری 98

گزیده شاخص های زمستان1402

گزیده شاخص های پاییز1402

گزیده شاخص های تابستان1402

گزیده شاخص های بهار1402

گزیده شاخص زمستان1401

گزیده شاخص بهار1401

گزیده شاخص های زمستان1400

گزیده شاخص های پاییز1400

گزیده شاخص های تابستان1400

گزیده شاخص های بهار 1400

گزیده شاخص های فصل تابستان 99

نرم افزار سالنامه آماری 1397 - نسخه اندروید

سامانه خدمات اطلاع رسانی آماری مرکز آمار ایران

سامانه الکترونیکی سالنامه آماری کشور

سالنامه آماری سال 1399

ژئودیتابیس آمایش خوزستان

اخبار مدیریت

[posts grid_columns=”2″ limit=”4″ offset=”0″ hide_content=”yes” content_length=”40″ hide_readmore=”yes” thumbnail_size=”800×450″ category=”amar”]
[posts layout=”list” grid_columns=”2″ limit=”4″ offset=”4″ icon=”post-date” hide_content=”yes” content_length=”40″ hide_readmore=”yes” category=”amar”]