معاونت آمار و اطلاعات

معاونت آمار و اطلاعات

[member hover_show_icons=”yes” subtitle=”آقای آقایی ( معاون آمار و اطلاعات )” css=”.vc_custom_1589957758596{background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-radius: 4px !important;}” name=”شرح وظایف :” image=”3454″]1-ساماندهی ،اجرا، استخراج و نظارت برانجام سرشماری های عمومی و تخصصی در چارچوب برنامه های مرکز آمار ایران و اختیارات تفویض شده.

2-ساماندهی،اجرا،استخراج،و نظارت برآمارگیری های نمونه ای در چاچوب ضوابط مرکز آمار ایران.

3-جمع آوری و ساماندهی آمارهای ثبتی مربوط به سازمان های اداری استان در چارچوب نظام آمارهای ثبتی کشور.

4-بررسی و شناخت نیاز های آماری دستگاه های اجرایی و برنامه ریزی استان و طرح های اعتباری هزینه ای و تملک دارایی های استان.

5-تهیه و اجرای طرح های آماری استانی و نظارت برانجام آمارگیری ها و سرشماری هایی که توسط دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی انجام می گیرد.

6-تجزیه و تحلیل نتایج طرح های آماراستانی و آماده سازی برای انتشار آمارنامه استان.

7-انتشار آمارنامه استان در قالب ضوابط ،تعاریف و مفاهیم استاندارد شده مرکز آمار ایران.

8-تهیه حساب های منطقه ای(استانی)در چارچوب ضوابط مصوب و مورد تایید مرکز آمار ایران.

9-ارایه خدمات آماری و راهنمایی های فنی به دستگاه های اجرایی ،مراکز دانشگاهی ،تحقیقاتی،آموزشی،گروه ها و کارشناسان متقاضی در سطح استان.

10-بهنگام سازی چارچوب و ضوابط آماری مطابق با دستورالعمل های مرکز آمار ایران.

11-ایجادایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)و پایگاه اطلاعات آماری با همکاری سایر معاونت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان.

12-تهیه و بهنگام سازی نقشه های اطلاعات مکانی مورد نیاز استان با هماهنگی سازمان نقشه برداری کشور و در چارچوب ضوابط و دستور العمل های مصوب.

13-جمع آوری و تدوین نیاز های اطلاعاتی پایگاه اطلاعات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی استان.

14-تهیه و بهنگام سازی نقشه های شهری و روستایی برای طرح های آماری با هماهنگی سازمان نقشه برداری کشور.

15-انجام وظایف دبیر خانه شورای کاربران (GIS)(سیستم های اطلاعاتی جغرافیایی استانی)[/member]

راه‌های ارتباطی با معاونت


تلفن دفتر معاونت : 33339150

تلفن آمارهای ثبتی و فرابری داده های آماری : 33334056

تلفن حساب های منطقه ای : 33330174

فایل ها و سامانه های مرتبط

نرم افزار اندروید سالنامه آماری 98

گزیده شاخص های پاییز1400

گزیده شاخص های تابستان1400

گزیده شاخص های بهار 1400

گزیده شاخص های فصل تابستان 99

نرم افزار سالنامه آماری 1397 - نسخه اندروید

سامانه خدمات اطلاع رسانی آماری مرکز آمار ایران

سامانه الکترونیکی سالنامه آماری کشور

سالنامه آماری سال 1399

ژئودیتابیس آمایش خوزستان

اخبار مدیریت

[posts grid_columns=”2″ limit=”4″ offset=”0″ hide_content=”yes” content_length=”40″ hide_readmore=”yes” thumbnail_size=”800×450″ category=”amar”]
[posts layout=”list” grid_columns=”2″ limit=”4″ offset=”4″ icon=”post-date” hide_content=”yes” content_length=”40″ hide_readmore=”yes” category=”amar”]