معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

[member hover_show_icons=”yes” subtitle=”آقای غلامرضا وحدت ( معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی )” css=”.vc_custom_1589957977106{background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-radius: 4px !important;}” name=”شرح وظایف :” image=”3456″]1-بررسی وشناخت نارسایی هاومشکلات دستگاه های اجرایی استان در زمینه توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

2-راهبری ونظارت براجرای برنامه هاوطرح های تحول اصلاحات اداری،توسعه فن آوری اطلاعات ودولت الکترونیک،نوسازی اداری ومصوبات شورای عالی اداری در دستگاه های اجرایی.

3-راهبری ونظارت براجرای برنامه های توسعه منابع انسانی دردستگاه های اجرایی استان درحوزه های آمارو برنامه ریزی نیروی انسانی وجذب نیروی انسانی،آموزش،توسعه وارتقاء کیفی کارکنان وارزیابی عملکردآنان.

4-اجرای برنامه های ارزیابی عملکردمدیریت دردستگاه های اجرایی استان،تحلیل عملکردآن ها وارائه پیشنهادی اصلاحی درزمینهمدیریت وروش های انجام کاربراساس نتایج ارزیابی وانتخاب دستگاه ها،مدیران وکارکنان برتر.

5-انجام وظایف دبیرخانه ای ستادبرنامه ریزی تحول اداری استان.

6-نظارت بر اجرای تشکیلات مصوب دستگاه های اجرایی استان وبررسی وتاییدتغییرات واصلاحات تشکیلاتی دستگاه های استانی درچارچوب اختیارات تفویض شده.

7- انجام امور تفویض شده از سوی معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی مرکزدرزمینه مدیریت وتوسعه منابع انسانی.[/member]

راه‌های ارتباطی با معاونت

تلفن:33311175
فکس:33331035

info [at] mpo-kz.ir

فایل ها و سامانه های مرتبط

خدمات شناسه دار دستگاه های اجرایی شرکت کننده در ارزیابی عملکرد سال1399

سامانه کارکنان نظام اداری کشور

امکان سنجی و برنامه راهبردی شهر هوشمند اهواز

اخبار مدیریت

[posts grid_columns=”2″ limit=”4″ offset=”0″ hide_content=”yes” content_length=”40″ hide_readmore=”yes” thumbnail_size=”800×450″ category=”ensani”]
[posts layout=”list” grid_columns=”2″ limit=”4″ offset=”4″ icon=”post-date” hide_content=”yes” content_length=”40″ hide_readmore=”yes” category=”ensani”]