معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

راه‌های ارتباطی با معاونت

معاون محترم جناب آقای غلامرضا وحدت

تلفن:06133129422

info [at] mpo-kz.ir

فایل ها و سامانه های مرتبط

خدمات شناسه دار دستگاه های اجرایی شرکت کننده در ارزیابی عملکرد سال1399

سامانه کارکنان نظام اداری کشور

امکان سنجی و برنامه راهبردی شهر هوشمند اهواز

اخبار مدیریت

[posts grid_columns=”2″ limit=”4″ offset=”0″ hide_content=”yes” content_length=”40″ hide_readmore=”yes” thumbnail_size=”800×450″ category=”ensani”]
[posts layout=”list” grid_columns=”2″ limit=”4″ offset=”4″ icon=”post-date” hide_content=”yes” content_length=”40″ hide_readmore=”yes” category=”ensani”]