معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

شرح وظایف :
آقای غلامرضا وحدت ( معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی )

شرح وظایف :

راه‌های ارتباطی با معاونت

تلفن:
فکس:

info [at] mpo-kz.ir

آقای ….
( رئیس گروه …. )

آقای ….
( رئیس گروه ….)

فایل ها و سامانه های مرتبط

سامانه کارکنان نظام اداری کشور

امکان سنجی و برنامه راهبردی شهر هوشمند اهواز