برگزاری دومین جلسه کارگروه آموزش ،پژوهش، فناوری و نوآوری استان خوزستان

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان، دومین جلسه کارگروه آموزش ،پژوهش، فناوری و نوآوری استان خوزستان در روز یکشنبه7مهرماه سال جاری در محل سالن مانیتورینگ مدیریت بحران استانداری باریاست خانم ولوی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری و آقای قاسم صنگوری سواری دبیر کارگروه آموزش ،پژوهش، فناوری و نوآوری و مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و با حضور اعضاء کارگروه برگزار گردید.

دستورکارهایی بررسی شده در کارگروه عبارتند از:

  • بررسی برنامه کاری کارگروه در سال 1399.
  • بررسی مدل ارزیابی فعالیت های پژوهشی دستگاه های اجرایی استانی.
  • ارائه گزارش اقدامات انجام شده در رابطه با اعتبارات پژوهشی سال جاری.
  • پیگیری چالش های استان از طریق کمیته های ذیل کارگروه

آقای سواری دبیر کارگروه آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری و مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن خوش آمدگویی به حاضرین ، بیان داشت :برگزاری این کارگروه یک فرصت هست که میتوان از آن برای سیاستگذاری لازم وحل مشکلات،چالش های اساسی استان و دستگاههای اجرایی در این حوزه استفاده کرد،انتظار می رود دستگاههای اجرایی متناسب با این سیاستگذاری ها و تصمیمات اقدامات لازم را انجام بدهند.

در پایان نیز با اکثریت و اجماع نظر موارد ذیل به تصویب کارگروه رسید:

  • برنامه کاری کارگروه در سال 1399
  • مدل ارزیابی فعالیت های پژوهشی دستگاه های اجرایی دارای بودجه هزینه ای استانی
  • تفویض اختیار کارگروه به کمیته ای منتخب جهت بررسی پروژه های پژوهشی پیشنهادی دستگاه های اجرایی و مراکز علمی و پژوهشی، موضوع بند (ز) تبصره (9) قانون بودجه سال جاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *