سومین جلسه کارگروه آموزش ،پژوهش، فناوری و نوآوری استان خوزستان برگزارشد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان،سومین جلسه کارگروه آموزش ،پژوهش، فناوری و نوآوری استان خوزستان در روز چهارشنبه7آبان ماه سال جاری در محل سالن مانیتورینگ مدیریت بحران استانداری باریاست خانم ولوی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری و آقای قاسم صنگوری سواری دبیر کارگروه آموزش،پژوهش، فناوری و نوآوری و مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه وآینده نگری سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان و با شرکت اعضاء کارگروه برگزار گردید.

دستورکار بررسی شده در کارگروه امروز عبارتست از:

  • بررسی و تصویب عناوین پژوهشی موضوع بند(ز)تبصره(9)قانون بودجه سال 1399کل کشور

آقای سواری دبیر کارگروه آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری و مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن خوش آمدگویی به حاضرین، بیان داشت:25پروژه تصویب شده از 200پروژه پس از بررسی و جمع بندی نظرات کارشناسی شده مورد تایید قرار گرفته اند.

در پایان نیز با اکثریت و اجماع نظر موارد ذیل به تصویب کارگروه رسید:

  1. فهرست پروژه های پژوهشی سال 1399 استان، موضوع بند (ز) تبصره (9) قانون بودجه کل کشور به تصویب رسید و مقرر گردید این پروژه ها جهت تصویب نهایی به جلسه آتی شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه گردند.
  2. مقرر گردید گزارش عملکرد کارگروه و کمیته های زیر مجموعه آن توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در پایان سال جاری تهیه ونتیجه به کارگروه و شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه گردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *