بررسی جنبه های اقتصادی استان خوزستان بصورت لایو در صفحه ی اینستاگرام انجمن علمی اقتصاددانشگاه شهید چمران با حضور دکترحاجتی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان: بررسی جنبه های اقتصادی استان خوزستان به صورت لایو در اینستاگرام در صفحه ی انجمن علمی اقتصاد دانشگاه شهید چمران امروزپنج شنبه 27آذرماه1399ساعت20باحضوردکترحاجتی رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خوزستان برگزار می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.