مدیر مرکز آموزش وپژوهش های توسعه وآینده نگری خوزستان ازتشکیل اولین دوره (تربیت ارزیاب حرفه ای )در استان خبر داد.

قاسم صنگوری سواری درگفتگو باروابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خوزستان اظهارداشت : در راستای اجرای مصوبه شماره (۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۱مورخ۱۳۹۳/۹/۵شورای عالی اداری) دراین دوره که یکی ازبسترهای حیاتی درایجاد کانون های ارزیابی وتوسعه منابع انسانی سازمانی است ، فراگیران نخست با مباحث مبنایی سیاستهای کلی نظام اداری، قانون مدیریت خدمات کشوری، نقشه راه اصلاح نظام اداری وطبقه بندی مشاغل دولتی آشنا شده سپس وارد عناوین آموزشی تخصصی شامل : آشنایی باکانون های ارزیابی وتوسعه ، مدل شایستگی عمومی دولت ، اصول مشاهده،ثبت وطبقه بندی ارزشیابی، ابزارهای تمرینی وغیر تمرینی درکانون های ارزیابی ونحوه جمع بندی گزارش وبازخورد میشوند.

ایشان درادامه بیان داشت : دراین دوره علاوه بر طرح مباحث تئوری ونظری کانون های ارزیابی توسط اساتید توانمند ومجرب ،اجرای مهارتی وکاربردی دوره یادشده نیز مورد تاکید میباشد.

درپایان قاسم صنگوری سواری افزود : دوره یادشده جهت تعداد۳۰ نفراز اساتید و کارشناسان خبره استان که ازتجربه ومهارتهای فردی بالایی بهره مند هستند برنامه ریزی شده وطی مدت سه هفته اجرا میشود ودرپایان به شرکت کنندگانی که حدنصابهای لازم راکسب نمایند گواهینامه (تربیت ارزیاب حرفه ای ) اعطا خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *