برگزاری دومین جلسه هماهنگی فروش و مولدسازی اموال غیر منقول دولتی در استان خوزستان

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان دومین جلسه هماهنگی فروش و مولد سازی اموال غیر منقول دولتی در استان خوزستان برگزار شد. جناب آقای حاجتی رئیس سازمان مدیریت و برنامه

۱۴ مرداد ۱۳۹۹ - 9:36 ق.ظ ادامه مطلب