اولین جلسه کمیته بهره وری استان خوزستان با حضور وبیناری خانم پهلوانی رئیس سازمان ملی بهره روی ایران امروز5 آذرماه 1399 برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان، اولین جلسه کمیته بهره وری استان با حضور آقای دکتر شریعتی استاندار خوزستان،آقای حاجتی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و حضور وبیناری

۵ آذر ۱۳۹۹ - 11:50 ب.ظ ادامه مطلب

شورای راهبری توسعه مدیریت استان خوزستان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان: جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان خوزستان امروز یکشنبه 13 مهرماه 1399با حضور استاندار در سالن شهید رجایی استانداری با دو دستور کار :ارایه گزارش

۱۳ مهر ۱۳۹۹ - 8:13 ب.ظ ادامه مطلب

عامل اصلی توسعه استان نیروی انسانی کارآمد و دانش محور و توجه به شرایط معیشتی آنهاست

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان، در سومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان خوزستان در سال 98 که ساعت 13.30 روز دوشنبه مورخ 20 خرداد در محل سالن شهید رجایی

۲۱ خرداد ۱۳۹۸ - 8:31 ب.ظ ادامه مطلب