سندنهایی چشم انداز معیشت پایدارجوامع روستایی وعشایری استان (بارویکردتنوع بخشی اقتصادی) در کارگروه تخصصی توسعه روستایی طرح گردید.

  • کد خبر: 2143
  • /
  • ۸ خرداد ۱۳۹۸ - 9:15 ق.ظ
  • /
  • اخبار

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان در اولین کارگروه تخصصی توسعه روستایی سال 98 ، به ریاست امید حاجتی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و با حضور دستگاههای عضو کارگروه درتاریخ سه شنبه 7 خردادماه ودر سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد. در این جلسه سند نهایی چشم انداز معیشت پایدار جوامع روستایی و عشایری استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
حاجتی رییس سازمان بیان نمود: لزوم توجه به روستاها در قالب برنامه های توسعه جامعه ملی و منطقه ای، مساله ای است که امروزه همه بر آن اتفاق نظر دارند بخش قابل توجهی از جمعیت استان در مناظق روستایی زندگی می‌کنند و زندگی آن‌ها به منابع در دسترس محلی وابسته است و با توجه به رشد جمعیت، افزایش تقاضا برای غذا، کاهش منابع طبیعی، تغییر آب و هوا و افزایش فشار به تولید کشاورزی خانوارهای روستایی را با آسیب پذیری مواجه ساخته است.بنابراین بررسی زمینه‌های کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی-اجتماعی روستا در مقابل عوامل ایجاد کننده ناپایداری از اهمیت به سزایی برخوردار است. از این رو تهیه سند چشم انداز معیشت پایدارجوامع روستایی و عشایری استان خوزستان در دستور کار قرار گرفت .مراحل تدوین این سند شامل 8 مرحله بود: 1-منطقه بندی روستاهای استان برحسب دهستان؛ 2- تبیین الگوی اقتصادی هریک از این مناطق (بخش غالب/پایداری درآمد/ریسک ها) ؛3- وضعیت دارایی هریک از مناطق از نظر سرمایه های پنج گانه ؛ 4-آینده نگری جمعیت و فعالیتهای اقتصادی مناطق روستایی استان ؛ 5- تبیین راهبردهای توسعه هر یک از مناطق(تنوع بخشی به فعالیت/گسترش فعالیت)؛ 6- تدوین طرح های متناظر با راهبردهای توسعه ؛ 7- روشهای تقویت سرمایه های پنجگانه متناظر با راهبردها و طرح های توسعه ؛ 8-توانمند سازی نیروی انسانی و ارائه الگوی مالی اجرایی نمودن طرح ها و روشهای کاهش ریسک
حاجتی افزود در فازهای مختلف مطالعاتی به فراخور اهداف نقطه نظرات دستگاه‏های اجرایی توسط مجری طرح اخذ و مورد بهره‏برداری قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.