اولین جلسه کارگروه اقتصادی،اشتغال وسرمایه گذاری استان خوزستان برگزار گردید.

  • کد خبر: 4363
  • /
  • ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ - 9:18 ب.ظ
  • /
  • اخبار

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خوزستان:اولین جلسه کارگروه اقتصادی،اشتغال وسرمایه گذاری استان در 22اردیبهشت ماه1400باچهاردستور کار: 1- برنامه های کارگروه اقتصادی،اشتغال وسرمایه گذاری درسال1400؛2-ارائه عملکردتسهیلات تفاهم نامه کمک های فنی و اعتباری استان سالهای 96و97؛3-عملکردتسهیلات اشتغال پایدارروستایی و عشایری ازمحل صندوق توسعه ملی وسایربرنامه های اشتغال زایی اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی4- عملکردسامانه پنجره واحدسرمایه گذاری،به ریاست آقای سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان ودبیری آقای مهردادنیکو رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان در محل سالن جلسات حوزه استاندار برگزار گردید.
مهرداد نیکورییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خوزستان بیان داشتند:در اولین جلسه کارگروه اقتصادی،اشتغال وسرمایه گذاری استان برنامه کاری سال1400تدوین گردیدو به تایید رسید تا اعضاء کارگروه اولویت های کاری خود را تا پایان سال باتوجه به برنامه ارائه شده تنظیم بکنند و به آنها بپردازند.
مهرداد نیکودبیر کارگروه اقتصادی،اشتغال وسرمایه گذاری استان اظهارکرد:کمک های فنی و اعتباری برای اعطاءی تسهیلات کم بهره در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده می شود، بویژه برای سرمایه در گردش وسرمایه ثابت.
نیکو گفت:عملکردکارگروه ذکرشده در سال96و97مورد بررسی قرارگرفت وقرار بر این شد از بودجه 1400منابع قابل توجهی به قسمت کمک های فنی و اعتباری که برای تسهیلات کم بهره می باشد اختصاص بدهیم.
دبیر کارگروه اقتصادی،اشتغال وسرمایه گذاری استان خبر داد:ما دراستانهای دیگر دارای شهرک سلامت می باشیم که خوشبختانه سرمایه گذار برای شهرک سلامت در استان خوزستان متقاضی گردیده است.کلیات این شهرک در کارگروه اقتصادی و کارگروه زیر بنایی به تایید رسیده است که ان شاءالله برای تصویب به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارجاع خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.