استان خوزستان دارای قابلیت های بی بدیل  می باشد

  • کد خبر: 5594
  • /
  • ۲۶ تیر ۱۴۰۱ - 4:00 ب.ظ
  • /
  • اخبار

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خوزستان:دومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان خوزستان در سال 1401با دو دستور کار1-عملکردمصوبات ستاندفرماندهی اقتصاد مقاومتی استان درسال 1401و2-ارائه برنامه های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان درسال 1401با تعیین وظایف  دستگاهی  با دبیری مهردادنیکو رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی  استان مورخ 26تیرماه سال جاری در محل سالن جلسات حوزه استاندار برگزار گردید.

مهردا نیکو رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خوزستان بیان کرد:جلسه امروز دو دستور کار داشت که دردستور کار اول با توجه به اینکه ما در ابتدا سال هستیم مصوبات جلسات  قبل پیگیری شد. در جلسات سال گذشته 55مصوبه داشته ایم که ازاین 55مصوبه 34 ازاین مصوبات نهایی و اجرایی شدند و 21 مصوبه یا در حال اجرا بودندو یا اینکه اقدام خاصی دراین خصوص انجام نشدکه 11مصوبه به تفصیل در جلسه ستادفرمانهی اقتصادمقاومتی  امروز مطرح گردید.

دبیر ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی استان گفت:دستور کار دوم  این ستادبرنامه سال جاری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بود بویژه با تاکید بر نامگذاری سال به عنوان  سال دانش بنیان و محورهای پنج گانه اقتصاد مقاومتی.

ایشان افزود:10برنامه کاری  برای استان تعیین شد که دربرنامه کاری اصلی این ستاد که بحث اقتصاد مقاومتی در حوزه اقتصادی دریا پایه بود  به عنوان یکی از قابلیت های استان و مرز ساحلی 330 کیلومتر مطرح و بررسی گردید.

مهرداد نیکو اشاره کرد: استان دارای قابلیت های بی بدیل  می باشد که در این خصوص با توجه به ظرفیت های که ما در استان داریم  قراراست برنامه ی مدونی تهیه گردد.

رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خوزستان بیان کرد: بحث کشاورزی فناورانه یکی از محور های بود که هم در سند تحول دولت و هم در اقتصاد مقاومتی قرارگرفته شدواز استان خواسته شد به این موضوع پرداخته شود و در اولویت های استان قرار گیرد.

 نیکو درآخر گفت:بحث ارتقای راندم آب صنایع پایین دستی پتروشیمی  و همچنین  صنایع پایین دستی کشاورزی ازبرنامه های  اصلی ما در اقتصاد مقاومتی  سال جاری خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.