چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان برگزار گردید.

  • کد خبر: 5576
  • /
  • ۲۱ تیر ۱۴۰۱ - 4:44 ب.ظ
  • /
  • اخبار

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خوزستان:چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان با یک دستور کار 1-ظرفیت های قانون بودجه وتوزیع اعتبارات سال1401 مورخ21تیرماه1401در محل سالن جلسات حوزه استاندار برگزار گردید.

مهردادنیکورییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خوزستان بیان کرد:درجلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان محور اصلی که مورد بحث قرار گرفت بودجه کشور در سال 1401بویژه منابعی که برای استان خوزستان اختصاص داده شده،بود ما برای اعضا تشریح کردیم ونهایتا در این خصوص تصمیم گیری شد.

مهردا نیکو ادامه داد: بودجه دارای 3سرفصل است که فصل اول مریوط به درآمدها می باشد،استان خوزستان به لحاظ جایگاه اقتصادی که دارد از نظر درآمدهای مالیاتی  سومین استان کشورمی باشدعلاوه بردرآمدهای که بطور معمول از طریق نفت حاصل می شود.در این زمینه درآمدهای استان خوزستان 22هزار700 میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به سال قبل68%رشد داشته ونکته قابل توجه این است که رشد استان خوزستان 3%کمتر از میانگین کشور بوده و برای میانگین کشور71%پیش بینی گردیده است که همین حاکی از توجه به فعالین اقتصادی استان است که فشار مالیاتی کمتری به آنها وارد شود.

رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خوزستان اظهار کرد:موضوع دوم موضوع اعتبارات هزینه ای می باشدکه 24 دستگاه اجرایی بودجه هزینه ای  آنهاتوسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان و منابع استانی تامین اعتبارمی شود که به تفصیل مورد بحث قرار گرفت از نظر بودجه هزینه ای بودجه دستگاه های استانی 31%رشد داشته است که میانگین کشوری 28%بوده  در این زمینه نسبتا ما وضع بهتری داشته ایم و 3%از میانگین کشوری بالاتر بوده است.

ایشان درادامه افزود:در خصوص اعتیارات تملک رشد استان خوزستان 17%بوده و بااین رشد ما به 5هزار میلیارد تومان رسیده ایم وامسال به طرح های ملی استان خوزستان توجه ویژه ای شده است.

استان خوزستان در پیوست قانون دارای 85 طرح است که رشداعتبارات  این طرحها 107% نسبت به سال قبل  می باشدکه میانگین کشوری 97%است که در اینجا به طرح های خاص استان خوزستان توجه ویژه شده است

ما برای اتمام طرح های نیمه تمام که حدود385هزار می باشدحدودا 10هزار میلیارداعتبار نیاز داریم طبیعتا 5هزار میلیارد تومان اعتباری که برای طرح های عمرانی به این استان اختصاص داده شدبرای اتمام این طرح ها پاسخگو نمی باشد.نهایتا مادرکمیته برنامه ریزی شهرستان هاباید اولویت بندی کنیم وبه طرح های نمیه تمام اعتبارتخصیص بدیم و از تعریف طرحهای جدیدحتی الامکان احتناب کنیم که یکی از سیاست های مصوب شورا برنامه ریزی و توسعه استان است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *