آخرین بروزرسانی تارنما:   10 مردادماه 1400

امروز یکشنبه ۲ آبان ۱۴۰۰    

بایگانی برای نویسنده: مهرنوش موزرمانی

+100%-

هشتمین جشنواره شهید رجایی استان خوزستان برگزار شد.

IMG_2888

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان : هشتمین جشنواره شهید رجایی استان خوزستان در تاریخ 30شهریورماه 1400با حضور مهردادنیکو رییس سا...

بیشتر بخوانید 0

گفتگو ویژه خبری رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان خوزستان

IMG_3527

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خوزستان:هم اکنون یکشنبه 24اسفندماه1399ساعت 23:30گفتگو ویژه خبری در شبکه استانی خوزستان باحضور مهردادنی...

بیشتر بخوانید 0

خوزستان ازظرفیت بی بدیل در زمینه توسعه گردشگری به ویژه در حوزه تاسیسات آبی برخوردار است

IMG_1508

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خوزستان:دهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در 17اسفندماه1399با3دستور کار 1- ارایه طرح مطالعات ...

بیشتر بخوانید 0

معرفی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان

IMG_1363

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان:مهرداد نیکو فارغ التحصیل دکتری مهندسی صنایع گرایش سیستم ها ازدانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات...

بیشتر بخوانید 0

هشتمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی استان خوزستان تشکیل گردید.

IMG_1310

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خوزستان:هشتمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی استان در 13اسفندماه1399با3دستور کار: 1-آخرین وضعیت از ...

بیشتر بخوانید 0

هفتمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان خوزستان برگزارشد

IMG_1258

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خوزستان:هفتمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان در 7اسفندماه1399بادو دستور کار 1- ارائه عملکرد ...

بیشتر بخوانید 0

معارفه وتودیع رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان خوزستان درششمین جلسه ستادفرماندهی اقتصادمقاومتی

IMG_1206

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی خوزستان:ششمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان صبح امروز 6 اسفندماه 1399 با حضور آقای رمضانپو...

بیشتر بخوانید 0

نهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان برگزار شد.

IMG_1003

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان: نهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان با4دستور کار1-ارایه گزارش از آخرین وضعیت ...

بیشتر بخوانید 0

استان خوزستان سومین کانون ارزیابی شایستگی مدیران حرفه‌ای کشور را دارا می باشد.

IMG_0905

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خوزستان:امروزشنبه 25بهمن ماه 1399جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان خوزستان با 4دستور کار:1- ارایه گ...

بیشتر بخوانید 0

مصوبات و عملکرد ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی استان باحضور معاون اول رییس جمهور بررسی شد.

اصلی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی خوزستان: پنجمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با حضور دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور، ...

بیشتر بخوانید 0

قانون بودجه 1399

نرم افزار سالنامه آماری

نرم افزار سالنامه آماری 1397