آخرین بروزرسانی تارنما:   24 خردادماه 1400

امروز چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰    
+100%-

چکیده :

.. چکیده مطالعات برنامه آمایش استان خوزستان مشاهده فایل

بیشتر بخوانید

پیش نویس سند آمایش استان خوزستان

سند راهبردی آمایش استانسند اجرایی آمایش استانسند راهبردی آمایش استان سند راهبردی آمایش استان مشاهده فایل سند اجرایی آمایش استان سند اجرایی آمایش ...

بیشتر بخوانید

مطالعات برنامه آمایش استان خوزستان

بخش اولبخش دومبخش اول بخش اول در پنج فصل مشاهده فایل بخش دوم بخش دوم در سه فصل مشاهده فایل...

بیشتر بخوانید

مطالعات برنامه آمایش

مطالعات برنامه آمایش استان خوزستان چکیده مطالعات برنامه آمایش استان خوزستان ...

بیشتر بخوانید

استان خوزستان

استان خوزستان استانی در جنوب‌غربی ایران است، که بر کرانهٔ خلیج فارس قرار دارد و مرکز تولید نفت و گاز ایران به‌شمار می‌آید. مساحت استان خوزستان ۶۴٫۰۵۷ ...

بیشتر بخوانید

میز خدمت – مدیریت نظام فنی

عنوان خدمتکد خدمتسند و شناسنامه خدمتقوانین و مقرراتشکایات و نظرسنجی خدمتکارشناسانسوالات متداولورود به خدمتعنوان خدمت تشخیص صلاحیت پیمانکاران ...

بیشتر بخوانید

میز خدمت – مدیریت آموزش و پژوهش

عنوان خدمتکد خدمتسند و شناسنامه خدمتقوانین و مقرراتشکایات و نظرسنجی خدمتکارشناسانسوالات متداولورود به خدمتعنوان خدمت احراز صلاحیت مدرسان دوره ...

بیشتر بخوانید

میز خدمت – معاونت سرمایه انسانی

عنوان خدمتکد خدمتسند و شناسنامه خدمتقوانین و مقرراتشکایات و نظرسنجی خدمتکارشناسانسوالات متداولورود به خدمتعنوان خدمت ارزیابی عملکرد سالانه دست...

بیشتر بخوانید

میز خدمت – مدیریت اداری مالی

عنوان خدمتکد خدمتسند و شناسنامه خدمتقوانین و مقرراتشکایات و نظرسنجی خدمتکارشناسانسوالات متداولورود به خدمتعنوان خدمت راهبری فضاها و ساختمان‏ ه...

بیشتر بخوانید

میز خدمت – معاونت بودجه

عنوان خدمتکد خدمتسند و شناسنامه خدمتقوانین و مقرراتشکایات و نظرسنجی خدمتکارشناسانسوالات متداولورود به خدمتعنوان خدمت توزيع اعتبار، مبادله مواف...

بیشتر بخوانید

قانون بودجه 1399

نرم افزار سالنامه آماری

نرم افزار سالنامه آماری 1397