آخرین بروزرسانی تارنما:    21  آبان 1398

امروز یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸    
+100%-

بخش چهارم :

.. چکیده مطالعات برنامه آمایش استان خوزستان مشاهده فایل

بیشتر بخوانید

بخش سوم- اسناد پشتیبان

فصل اولفصل اول جلد هفتم- منابع آب استان مشاهده فایل جلد هشتم- بررسی توان طبیعی استان  مشاهده فایل جلد نهم - بررسی های زیست محیطی استان مشا...

بیشتر بخوانید

بخش دوم – برنامه ریزی و سیاست گذاری

فصل ششمفصل هفتمفصل هشتمفصل ششم تبيين چشم انداز و طراحي سناريوي توسعه فضايي استان مشاهده فایل فصل هفتم طراحي و برنامه ريزي  مشاهده فایل فصل هشت...

بیشتر بخوانید

بخش اول – تحلیل وضعیت و ساختار

فصل اولفصل دومفصل سومفصل پنجمفصل اول بخش دوم تحلیل اجتماعی و فرهنگی مشاهده فایل بخش سوم تحلیل اقتصادی مشاهده فایل جلد اول تحلیل وضعیت منابع...

بیشتر بخوانید

مطالعات برنامه آمایش

مطالعات برنامه آمایش استان خوزستان بخش دوم : برنامه ریزی و سیاست گذاری ...

بیشتر بخوانید

استان خوزستان

استان خوزستان استانی در جنوب‌غربی ایران است، که بر کرانهٔ خلیج فارس قرار دارد و مرکز تولید نفت و گاز ایران به‌شمار می‌آید. مساحت استان خوزستان ۶۴٫۰۵۷ ...

بیشتر بخوانید

میز خدمت – مدیریت نظام فنی

عنوان خدمتکد خدمتمستندات و مدارکقوانین و مقرراتارائه شکایتکارشناسانسوالات متداولورود به خدمتعنوان خدمت تشخیص صلاحیت پیمانکاران کد خدمت ...

بیشتر بخوانید

میز خدمت – مدیریت آموزش و پژوهش

عنوان خدمتکد خدمتمستندات و مدارکقوانین و مقرراتارائه شکایتکارشناسانسوالات متداولورود به خدمتعنوان خدمت احراز صلاحیت مدرسان دوره ‏های آموزشی کا...

بیشتر بخوانید

میز خدمت – معاونت سرمایه انسانی

عنوان خدمتکد خدمتمستندات و مدارکقوانین و مقرراتارائه شکایتکارشناسانسوالات متداولورود به خدمتعنوان خدمت ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه‏های اجرایی...

بیشتر بخوانید

میز خدمت – مدیریت اداری مالی

عنوان خدمتکد خدمتمستندات و مدارکقوانین و مقرراتارائه شکایتکارشناسانسوالات متداولورود به خدمتعنوان خدمت راهبری فضاها و ساختمان‏ های اداری ...

بیشتر بخوانید

قانون بودجه 1398

نرم افزار سالنامه آماری