صفحه نخست – بکاپ

[rev_slider alias=”mainsite”]

[posts_carousel limit=”9″ offset=”0″ categories=”11″ show_date=”yes” readmore=”yes” items=”3″ autoplay=”no” controls=”navigation,pagination,pagination-numbers” autoplay_speed=”5000″ slide_speed=”200″ pagination_speed=”200″ rewind_speed=”200″ tablet_items=”2″ mobile_items=”1″ widget_title=”آخرین اخبار و اطلاعیه‌های سازمان” thumbnail_size=”309×150″]

[iconlist][iconlist_item type=”image” icon_image=”2698″ css=”.vc_custom_1561372559683{border-left-width: 1px !important;border-left-color: #d2aa41 !important;border-left-style: dashed !important;}”]

حوزه ریاست و روابط عمومی

[/iconlist_item][iconlist_item type=”image” icon_image=”2701″ css=”.vc_custom_1566367490771{border-left-width: 1px !important;border-left-color: #d2aa41 !important;border-left-style: dashed !important;}”]

معاونت بودجه

[/iconlist_item][iconlist_item type=”image” icon_image=”2701″ css=”.vc_custom_1566367915033{border-left-width: 1px !important;border-left-color: #d2aa41 !important;border-left-style: dashed !important;}”]

معاونت توسعه و برنامه ریزی

[/iconlist_item][iconlist_item type=”image” icon_image=”2702″ css=”.vc_custom_1564995488953{border-left-width: 1px !important;border-left-color: #d2aa41 !important;border-left-style: dashed !important;}”]

معاونت آمار و اطلاعات

[/iconlist_item][iconlist_item type=”image” icon_image=”2699″ css=”.vc_custom_1564995524293{border-left-width: 1px !important;border-left-color: #d2aa41 !important;border-left-style: dashed !important;}”]

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

[/iconlist_item][iconlist_item type=”image” icon_image=”2703″ css=”.vc_custom_1564995550025{border-left-width: 1px !important;border-left-color: #d2aa41 !important;border-left-style: dashed !important;}”]

مدیریت اداری، مالی و پشتیبانی

[/iconlist_item][iconlist_item type=”image” icon_image=”2705″ css=”.vc_custom_1561372599362{border-left-width: 1px !important;border-left-color: #d2aa41 !important;border-left-style: dashed !important;}”]

آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده نگری

[/iconlist_item][iconlist_item type=”image” icon_image=”2706″]

مدیریت نظام فنی و اجرایی

[/iconlist_item][/iconlist]

جلسه کمیته بهره وری استان خوزستان - چهارشنبه 99/09/05 ساعت 9:00

اولین جلسه گروه کاری کاربران نقشه اطلاعات مکانی استان - سه شنبه 99/09/11 ساعت 10:30

دوره آموزشی آشنایی با قوانین سازمان بازرسی (ویژه شرکت عمران شهرجدید شیرین شهر) چهارشنبه 1399/08/21 ساعت 13:00

دوره آموزشی نظام سیاسی اسلام بر مبنای ولایت فقیه چهارشنبه 1399/08/21ساعت 11:00

دوره آموزشی بنیان مدیریت امنیت اطلاعات – (بما)- چهارشنبه 1399/08/07 ساعت 12:00

دوره آموزشی نظام مدیریت اسلامی (ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان)- سه شننه 1399/08/06 ساعت 12:00

وبینار آموزشی آمار - شنبه 1399/08/03ساعت 10:00

دوره آموزشی روش ها و فنون آموزشی ( تدریس ) شنبه 1399/08/03 ساعت 8:30

تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران

اصلاحيه شرایط عمومی پیمان 98

پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور- بخشنامه اول 95

پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور- بخشنامه دوم 97

دستورالعمل اجرایی ماده 56 قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

آیین نامه تضمین معاملات دولتی - تصویب نامه شماره 123420 / ت 50659 هـ - 94/09/22

دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات مربوط به آنها

ابلاغیه ماده23

دستورالعمل موضوع ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقدمات مالی دولت(2) مصوب 1393 مجلس شورای اسلامی

ضوابط امانی سال 1395

ظرفیت اشخاص حقیقی 96

بخشنامه سرجمع سال 1396

تجزیه بها سال 1396

دستورالعمل تهیه و تصویب ردیف های ستاره دار

دستورالعمل تهیه و تصویب فهرست بهای کارهای خاص

دستورالعمل خدمات نظارت 96

ضریب افزایش وزنی 96

دستورالعمل اجرایی ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393

بخشنامه ثبت اطلاعات قراردادها 580492

دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و اماده بهره برداری به بخش غیردولتی مورخ 96/05/25

دستورالعمل اعتبارسنجی و تعیین صلاحیت مراکز و موسسات آموزشی

ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۸

قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390)

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 80/11/27

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 - مصوب 93/12/04

قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات 94/04/31

قانون مدیریت خدمات کشوری

ممیزی استقرار میز خدمت و ارزیابی اجرای دستورالعمل آن- پیوست 1

دریافت فایل

ممیزی استقرار میز خدمت و ارزیابی اجرای دستورالعمل آن- پیوست 2

دریافت فایل

ممیزی استقرار میز خدمت و ارزیابی اجرای دستورالعمل آن- پیوست 3

دریافت فایل

فراخوان عناوین پژوهشی مرحله دوم سال1400

فراخوان عناوین پژوهشی سال 1400

فراخوان عناوین پژوهشی سال 1399

فراخوان عناوین پژوهشی سال 1398

پروژه های پژوهشی سال 1397

فراخوان جهت تدریس در زمینه فنی

فرم تعهدنامه مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و پرسنل امتیازآور سازمان برنامه و بودجه خوزستان

گردش کار پرونده های تشخیص صلاحیت (رتبه بندی) پیمانکاران

بخشنامه ثبت اطلاعات قراردادها 580492

فراخوان پذیرش مشمول وظیفه سال 1398

خلاصه فرایند ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی سال 1397

سالنامه آماری 1397 استان خوزستان

کارگروه توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی استان خوزستان سال 1398

سامانه‌های مرتبط با سازمان - خدمات الکترونیک

[iconlist][iconlist_item type=”image” icon_image=”1200″]

سامانه نظام عملیاتی عمرانی (نظارت4)

[/iconlist_item][iconlist_item type=”image” icon_image=”1552″]

سرویس ایمیل سازمان

[/iconlist_item][iconlist_item type=”image” icon_image=”1199″]

سامانه ملی خدمات دولت

[/iconlist_item][iconlist_item type=”image” icon_image=”1204″]

سامانه مديريت دانش توسعه استان خوزستان

[/iconlist_item][iconlist_item type=”image” icon_image=”1203″]

دبیرخانه برنامه ششم توسعه

[/iconlist_item][iconlist_item type=”image” icon_image=”1204″]

سامانه خدمات دولت

[/iconlist_item][/iconlist]

سالنامه آماری 1399 استان خوزستان

مطالعات برنامه آمایش استان خوزستان

مقابله با فساد در نظام اداری

سند آمایش خوزستان

سند ملی آمایش سرزمین

نظرسنجی خدمات دستگاه

قانون بودجه سال 1399 کل کشور

سالنامه آماری اروند

لایحه بودجه 1400 کل کشور به انضمام پیوست ها